Poskytovaná péče

Poskytujeme péči zahrnující celou oblast oboru psychiatrie včetně komplexního vyšetření.

Je možné se objednat bez doporučení či předchozí návštěvy praktického lékaře.

Samozřejmostí je pro nás individuální přístup k pacientovi.

Nabízíme diagnostiku a léčbu

  • depresivních poruch
  • úzkostných stavů
  • poruch ve stáří (poruchy paměti, demence)
  • poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie)
  • poruch chování vyvolaných účinkem návykových látek
  • poruch spánku
  • psychotických onemocnění
  • dalších psychiatrických onemocnění

Akutní případy i běžné kontrolní vyšetření, včetně zajištění pomocných vyšetření, viz. partneři

Zajišťujeme odběry a rozbory krve a jiného biologického materiálu. Veškeré úkony jsou hrazeny smluvními pojišťovnami.

Seznam smluvních pojišťoven